publikuj: Opublikuj w wykop.pl Opublikuj we flaker.pl Opublikuj na OSnews.pl Opublikuj w delicious wydrukuj
skomentuj »

TAGI: darmowy internet , aero2 , tips & tricks

2011-08-29 09:53  |  Paweł Gazda

Jak napisać upoważnienie do odbioru karty Aero2 przez kogoś innego, jeśli nie możesz odebrać jej osobiście

Jak napisać upoważnienie do odbioru karty Aero2 przez kogoś innego, jeśli nie możesz odebrać jej osobiście

Zanim karty Aero2 będziemy mogli odbierać w innych miastach niż Warszawa, warto pomyśleć nad alternatywną metodą jej odbioru. Dziś jedyną alternatywną metodą odbioru karty SIM jest odbiór przez pełnomocnika. Napisaliśmy do firmy Aero2 z pytaniem, jak powinno wyglądać upoważnienie dla takiego pełnomocnika.

Oto, jak powinna wyglądać cała procedura. Pełnomocnik wskazany zostaje w formularzu. Osoba ta będzie musiała posiadać imienne, oryginalne upoważnienie do obioru Karty SIM, podpisane własnoręcznie przez osobę, która uprzednio wypełniła i podpisała formularz (przykładową treść upoważnienia zamieszczamy poniżej) oraz przedstawi wszystkie dokumenty wymagane do odbioru Karty SIM.

Przykładowa treść upoważnienia:

Ja niżej podpisany [*** podaj imię i nazwisko***], legitymujący się [*** nazwa dokumentu tożsamości ***] o numerze [*****] niniejszym upoważniam [*** podaj imię i nazwisko osoby upoważnionej ***], legitymującego się [*** nazwa dokumentu tożsamości ***] o numerze [*****]  do odbioru Karty SIM umożliwiającej dostęp do usługi bezpłatnego Internetu świadczonej przez Aero2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazanie przez osobę przeze mnie upoważnioną dokumentów lub kserokopii dokumentów wymaganych do odbioru ww. Karty SIM.

[*** data i miejsce***] [*** czytelny podpis ***]

Po uzyskaniu informacji o terminie odbioru karty SIM, Pełnomocnik winien zabrać ze sobą: oryginał formularza, kopie dowodu Abonenta, oryginał udzielonego pełnomocnictwa. Pełnomocnik składa także kopię dokumentu tożsamości oraz okazuje jego oryginał.

Pozostałe zasady zgodnie z informacjami na www.aero2.pl.

Formularz należy wypełnić w sposób kompletny i czytelny, podając prawdziwe informacje, a następnie go podpisać (czytelnie). Podanie nieprawdziwych, nieczytelnych lub niezgodnych z dokumentem tożsamości okazywanym przy odbiorze Karty SIM danych jest podstawą do wstrzymania procedury odbioru Karty SIM.

źródło: informacja własna

publikuj: Opublikuj w wykop.pl Opublikuj we flaker.pl Opublikuj na OSnews.pl Opublikuj w delicious wydrukuj
skomentuj »

Polecane książki

Czytaj Webhosting

Chcesz być na bieżąco z naszymi informacjami? Zapisz się na Newsletter.

Zarejestruj domenę

Sprawdź dostępność swojej domeny:

.pl: 0 zł   .com: 19.90 zł
.com.pl: 0 zł   .eu: 19.90 zł